بازپرداخت اوراق مالی اسلامی در اولويت تخصيص و پرداخت است

به گزارش روابط عمومی - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت است. به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ماده ۳۹ ضوابط اجرايي بودجه ۱۳۹۸ كه به تصويب هيات وزيران رسيده، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت است.

بر همين اساس، خزانه‌داري كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه‌داري كل كشور) نسبت به تامين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام كند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید