اقدام ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور براي برآورد ميزان خسارت زيرساخت‌ها و تاسيسات در سيل لرستان و خوزستان

به گزارش روابط عمومی - جمعي از كارشناسان و متخصصان سازمان برنامه وبودجه كشور براي برآورد و شناسايي ميزان خسارت وارده به زيرساخت ها و تاسيسات در سيل، به خوزستان و لرستان سفر مي كنند. به گزارش مركز روابط عمومي ، اطلاع رساني و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين سفر در راستاي شناسايي نقاط حادثه ديده و برآورد هزينه هاي زيرساخت هاي خسارت ديده مربوط به حوزه راه، آب، آموزش و پرورش و بهداشت در سيل لرستان و خوزستان صورت مي گيرد. در اين راستا، پروژه ها و طرح هاي زير ساختي دولتي  كه از اهميت اجرايي برخوردار هستند و در سيل دچار خسارت شده اند، شناسايي خواهند شد.
بر اين اساس، پس از شناسايي پروژه هاي خسارت ديده، اعتباراتي كه براي بازسازي مورد نياز است، برآورد خواهد شد. از ابتداي امسال سيل در خوزستان و لرستان خسارت هاي بسياري به پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي كشور وارد كرده است و با توجه به گزارش هايي كه از استان ها به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال شده، تعدادي از كارشناسان متخصص سازمان براي اولويت بندي ، شناسايي و برآورد هزينه زيرساخت‌هاي دولتي به نقاط سيل زده سفر خواهند كرد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید