زيرساخت های خوزستان از محل بودجه و بانک ها بازسازی می شود

به گزارش روابط عمومی - معاون دفتر امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور، محل تامين منابع مالي براي بازسازي زيرساخت هاي خسارت ديده در سيل اخير را از محل قانون بودجه كشور و تسهيلات بانكي اعلام كرد.
به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشوركيومرث سبزي روز يكشنبه در حاشيه بازديد از تاسيسات آبرساني و كانال هاي آب چمران، كوثر و سد تنظيمي حميديه گفت:در سيل اخير بخشي از تاسيسات كه زير ساخت‌ هاي عمراني كشور محسوب مي شوند شامل مسيرهاي ارتباطي، مراكز درماني، كانال هاي آبياري و زهكشي و خطوط آبرساني دچار آسيب جدي شدند.
وي افزود: خسارات وارده فرآيند خدمت رساني به مردم مناطق مختلف كشور از جمله خوزستان را با مشكلاتي همراه كرده كه با اولويت در تلاش براي برآورد قطعي ميزان آنها هستيم.
وي يادآور شد: اين سازمان تلاش مي كند تا با برآورد دقيق اين خسارات، منابع لازم براي بازسازي آنها را تامين كند.

۲ هفته ديگر برآورد خسارات قطعي مي شود

معاون دفتر امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه، زمان نهايي براي قطعي شدن برآورد خسارت را يك تا ۲ هفته آينده دانست و گفت: پس از جمع بندي گزارش ميزان خسارات به رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي شود تا براي تامين منابع اقدام شود.
وي محل تامين منابع مالي بازسازي را از بودجه عمومي كشور و يا تسهيلات بانكي اعلام كرد و افزود: در زمينه تسهيلات، نياز است كه دولت بخشي از منابع را از طريق بانك مركزي تامين كند و در اختيار دستگاه ها قرار بدهد.
وي ادامه داد: اين سازمان همه توان خود را بكار گرفته تا اين منابع را تامين كند و بازگشت خدمات رساني ها به حالت عادي يك اولويت و ضرورت است.

تيم هاي برآورد و تعيين ميزان خسارت در راه خوزستان

سبزی، با بيان اينكه امروز بررسي ها در زمينه ميزان آسيب وارده به كانال هاي سيلاب بر و تاسيسات آبي خوزستان بوده، گفت: در حوزه برآورد و تعيين ميزان خسارت ديگر تاسيسات تيم هاي تخصصي از سازمان برنامه و بودجه كشور به خوزستان و مناطق سيل زده ديگر سفر مي كنند.
به گفته وي تعيين ميزان خسارت در استان هاي سيل زده با دقت در حال تكميل است تا نتايج آن در نهايت بهبود خدمات رساني به مردم باشد.
وزارت كشور متولي برآورد خسارات شخصي مردم سيل زده
معاون دفتر امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص خسارت به اموال شخصي سيل زدگان در ادامه بيان كرد: تامين كننده منابع مالي اين بخش از خسارت بر عهده دولت است و برآورد آن با مسئوليت وزارت كشور در قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده در حال انجام است.
وي ادامه داد: بخشي از خسارت ها در زمينه مزارع، منازل و دام سيل زدگان تامين شده كه پرداخت هايي هم صورت گرفته است.

پيش بيني بودجه براي لايروبي رودخانه ها در اعتبارات هر ساله وزارت نيرو

سبزی، همچنين با بيان اينكه هرسال اعتبارات مربوط به لايروبي رودخانه ها در قانون بودجه كشور پيش بيني مي شود، گفت: امسال نيز در اين زمينه منابعي درنظر گرفته شده است.
وي افزود:بحث لايروبي جزو اولويت هاي اين سازمان و وزارت نيرو است اما به دليل گستردگي و طول رودخانه ها و محدوديت منابع، اعتبارات پيش بيني شده جوابگوي نيازها نبوده است.
سيلاب كه با طغيان رودخانه هاي كرخه ، دز و كارون از روزهاي آغازين فروردين شروع شد حدود ۴۰۰ هزار نفر را در مناطق روستايي و شهري ۱۲شهرستان خوزستان درگير كرد.

 

منبع: سازمان برنامه و بودجه كشور

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید