اسناد آمايش سرزمين استان‌های خوزستان و اصفهان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی ؛ در راستاي عمل به تكليف جزء يك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور و با ابتكار امور برنامه ريزی، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد آمايش سرزمين استان‌هاي خوزستان و اصفهان با حضور امور بخشی سازمان، امور استان ها، امور برنامه ريزی، نظارت و آمايش سرزمين و سازمان های مديريت و برنامه-ريزی استان های مذكور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌ عمومی و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين نشست‌ها به صورت منطقه ای، براي بررسی و تصويب سند آمايش ۳۱ استان در اين جلسات در تمامي مناطق ۹ گانه آمايشی كشور برگزار شد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید