افتخاری دیگر برای جامعه عمرانی خوزستان؛

رئیس هیئت مدیره انجمن عمرانی خوزستان به عنوان دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی - جلسه هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با دستور کار انتخاب دبیر جدید روز چهارشنبه 24 بهمن برگزار شد. در این جلسه پس از اخذ و شمارش آراء، مهندس علی طاهری رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان و مشاور عمرانی استاندار این استان به عنوان دبیر جدید کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انتخاب گردید.

گفتنی است طی 30 سال عمر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران علی طاهری اولین خوزستانی محسوب می شود که به عنوان دبیر این کانون برگزیده شده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید